Tài chính Vi mô

Microcredit for Mothers Foundation (MFM) Cùng khách hàng VietED Ba Vì làm việc tạo thu nhập

Ngày 09-01-2019 vừa qua đoàn nhà tài trợ MFM Hà Lan và ban lãnh đạo của quỹ VietED đã tới thăm xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đoàn MFM Hà Lan gồm 15 người, do chị Heidi làm trưởng đoàn. Mục đích đến thăm lần này của các nhà tài trợ là mong muốn được tận nơi xem, giao lưu, tham gia các hoạt động tạo nhu nhập của các phụ nữ khi vay vốn của MFM thông qua VietED MFI. Khi đến đến nơi đoàn…

Read More
Tài chính Vi mô

Microcredit for Mothers Foundation (MFM) đến thăm khách hàng tại chi nhánh Ba Vì

Ngày 12/11/2018, đoàn cán bộ đến từ tổ chức MFM từ Hà Lan về thăm các khách hàng để khảo sát tình hình thực hiện nguồn vốn tài trợ của MFM hỗ trợ phụ nữ nghèo thông qua Quỹ VietED tại huyện Ba Vì. Trong chuyến thăm này, các cán bộ MFM đã phỏng vấn ba khách hàng là những phụ nữ tham gia vay vốn tài chính vi mô để nắm bắt thông tin về tình hình sử dụng vốn trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp của họ.…

Read More