Tài chính Vi mô

Bản đồ hóa chỉ số nghèo Việt Nam

Chúng ta có thể tìm hiểu tỷ lệ nghèo tại web MapVietnam tại địa chỉ www.worldbank.org/mapvietnam/ trong đó cung cấp số liệu kinh tế xã hội cấp tỉnh và huyện của Việt Nam. Mục đích của trang web là cung cấp thông tin cho các phóng viên, các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu, và tất cả những người dân cần thông tin về tình hình kinh tế xã hội tại địa phương. Bản đồ sẽ cung cấp các thông tin đa dạng về Việt Nam mà nếu chỉ nhìn…

Read More
Tài chính Vi mô

Đo lường nghèo ở Việt Nam như thế nào?

Thế nào là nghèo ở Việt Nam? Ở Hà Nội trong những năm cuối thập kỷ 1980, có thể thấy cái nghèo ở khắp mọi nơi. Hầu hết người dân Việt Nam khi đó hẳn là sống ở mức dưới chuẩn nghèo quốc tế (1,25 đô-la một ngày). Bởi lẽ vào thời gian đó chưa có các cuộc khảo sát mức sống để đo lường nghèo nên cũng không có một cách thức rõ ràng để xác định như thế nào là nghèo. Người giàu thời đó là người nào trong…

Read More
Tài chính Vi mô

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 11/3/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong Nghị định này đã quy định rõ tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa Theo đó, Nghị định quy định, doanh nghiệp nhỏ và vừa được phân theo quy mô bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp,…

Read More
Tài chính Toàn diện Tài chính Vi mô

Việt Nam cần ưu tiên thúc đẩy Tài chính toàn diện, mở rộng dịch vụ tài chính và hướng tới nền kinh tế không dùng tiền mặt

Trong những năm gần đây, Nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ trong nhiều năm đã làm xuất hiện một tầng lớp trung lưu mới với khả năng chi tiêu nhiều hơn cho các hàng quán mở cửa tới thâu đêm, các cửa hàng bán lẻ lúc nào cũng đông khách và tỉ lệ sở hữu điện thoại di động ở mức cao—trung bình mỗi người có trên một máy điện thoại di động. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn dựa trên giao dịch bằng tiền mặt, phần đông người…

Read More
Tài chính Toàn diện Tài chính Vi mô

TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ VIỆT NAM HƯỚNG ĐẾN CHUYÊN NGHIỆP VÀ TRỞ THÀNH TRUNG GIAN TÀI CHÍNH, TRUNG GIAN XÃ HỘI

Sự ra đời của TCVM nhằm mục tiêu cải thiện điều kiện kinh tế cho nhóm khách hàng nghèo, giúp họ có cơ hội phát triển, cải thiện cuộc sống, thông qua việc cung cấp các dịch vụ tài chính cho họ. Mục tiêu này dựa trên cơ sở thực tế, những người nghèo thường khó có cơ hội tiếp cận với dịch vụ tài chính chính thức do một số rào cản, đặc biệt là không có tài sản thế chấp khi tiếp cận với dịch vụ tín dụng…

Read More
Tài chính Vi mô

Thông tư số 03/2018/TT-NHNN quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 03/2018/TT-NHNN quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô. Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, cấp Giấy phép theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Thông tư này và các quy định có liên quan của pháp luật. Điều kiện cấp Giấy phép bao gồm: 1- Có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ;…

Read More
Tài chính Vi mô

Báo cáo nghiên cứu “Sản phẩm Dịch vụ Tài chính vi mô: Thực trạng và Giải pháp Phát triển”

Các tổ chức tài chính vi mô (TCTCVM) trên thế giới và tại Việt Nam có thế mạnh về việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ phù hợp với khách hàng nghèo và thu nhập thấp, do tầm nhìn, chiến lược và phương thức hoạt động ngay từ khi bắt đầu hoạt động đã tập trung vào thị phần này. Tuy vậy, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, các dịch vụ tài chính số, ngân hàng đại lý, cũng như xu hướng và…

Read More
Tài chính Vi mô

Quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô (Quyết định 20/2017-QĐ-TTg)

Ngày 12 tháng 6 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức phi chính phủ. Đối tượng áp dụng theo Quyết định là tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức phi chính phủ; Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố,…

Read More
Tài chính Vi mô

Tài chính Vi mô Việt Nam: Thực trạng và Khuyến nghị Chính sách

Hình thành từ những năm thập niên 80, hoạt động tài chính vi mô tại Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực, là một công cụ hữu hiệu tạo cơ hội cho người nghèo/người có thu nhập thấp tiếp cận dịch vụ tài chính. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu và đóng góp cho công cuộc xóa đói giảm nghèo của đất nước, các tổ chức tài chính vi mô (TCTCVM), các chương trình, dự án vẫn đang đối diện với nhiều khó khăn/ thách thức, đặc…

Read More