Tài liệu

Tài liệu tham khảo:

 
No Tên tài liệu Tải về
1 Tài liệu giới thiệu về Quỹ VietED Download
2 Hồ sơ năng lực VietED Download
3 Tài liệu tuyên truyền về Tài chính Vi mô Download
4 Kỹ năng giao tiếp và bán hàng Download
5 Tài chính Vi mô cơ bản Download
6 Quy trình thành lập nhóm Download
7 Quy trình thẩm định vốn Download
8 Quy trình phát vốn Download
9 Quy trình thu vốn, tiết kiệm Download