Giáo dục Tài chính

Hành vi tiết kiệm tốt đòi hỏi có kỷ luật, Kỷ luật được học thông qua thực hành!

Đã bao giờ bạn đặt câu hỏi: Gửi tiền tiết kiệm ở đâu? Nơi nào lãi cao thì gửi? Nơi nào an toàn thì gửi? Khi quyết định nơi để tiết kiệm, bạn nên xem xét những điều sau đây: Các yêu cầu về tiền gửi cho tài khoản tiết kiệm. – Có yêu cầu tiền gửi tối thiểu để mở tài khoản không? –        Số dư tối thiểu được yêu cầu để giữ cho tài khoản mở? –        Tiền gửi nhỏ có được chấp nhận không? –        Có thể…

Read More
Giáo dục Tài chính

Tài chính Vi mô VietED: Tiết kiệm Bạn có thể làm được!

Định nghĩa Tiết kiệm Tiết kiệm là tiền dành cho một cá nhân hoặc hộ gia đình để sử dụng trong tương lai. Một chìa khóa cho việc quản lý tiền, tiết kiệm giúp các cá nhân và gia đình quản lý rủi ro, giải quyết các trường hợp khẩn cấp, thu nhập ổn định, xây dựng tài sản, và đạt được các mục tiêu tài chính. Mọi người tiết kiệm bằng cách bỏ tiền vào một số nơi khác và khi chi tiêu ít hơn khi tiền đã được…

Read More