Tài chính Vi mô

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TẠI VIETED CỦA SINH VIÊN HOBART & WILLIAM COLLEGES VÀ UNION COLLEGE

Ngày 10/10/2018 VietED đã tiếp nhận 3 sinh viên của trường đại học Hobart&William Colleges và Union College tới thực tập và làm việc tại VietED Group đến hết năm 2018. Tại đây 3 bạn sinh viên Zach Kaplan, Lara Johnson và Olivia C. Bennett đã được thực tập tại các tổ chức thành viên của VietED Group.

– Zach Kaplan thực tập sinh về Truyền thông và Marketing tại Quỹ VietED Foundation, với mục tiêu hỗ trợ
VietED Foundation trong mảng marketing và truyền thông, phát triển kinh doanh và các hoạt động mạng
lưới.

– Lara Johnson thực tập sinh Marketing tại VietHarvest, chương trình kết nối thị trường của VietED nhằm
hỗ trợ “chuỗi giá trị thực phẩm an toàn và toàn diện” với nhiệm vụ thiết kế các áp phích biểu ngữ cho
các cửa hàng có bán sản phẩm VietHarvest, tìm kiếm và chỉnh sửa các nội dung quảng cáo cho các sản
phẩm và chương trình VietHarvest.

  • – Olivia C. Bennett thực tập với vị trí cán bộ phân tích thị trường tại Trung tâm VietED, có vai trò hỗ trợ
    trong các lĩnh vực phát triển kinh doanh, nghiên cứu và phát triển dự án, đào tạo và nâng cao năng lực
    và kể cả các hoạt động phổ biến kiến thức đến cộng đồng.

  • Các bạn thực tập sinh đã hoàn thành xuất sắc quá trình thực tập của mình với sự nỗ lực, nhiệt tình trong công việc và sự ham học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp khác trong VietED Group. Mặc dù ban đầu có rào cản ngôn ngữ tại địa phương nhưng các thực tập sinh từ hai trường Hobart&William Colleges và Union College đã nhanh chóng hoà nhập, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với công việc, và sẵn sàng hỗ trợ thêm công việc khác dù đang phải làm việc dưới áp lực về thời gian.
  • VietED rất hoan nghênh và cảm ơn trường đại học Hobart&William Colleges và Union College đã mang lại cơ hội thực tập, trải nghiệm môi trường làm việc tại VietED cho các bạn sinh viên cũng như cho VietED cơ hội được gặp gỡ và làm việc cùng các thực tập sinh Zach Kaplan, Lara Johnson và Olivia C.Bennett.
  • VietED hi vọng sẽ được hợp tác nhiều hơn với các trường nhằm tăng cơ hội sớm trải nghiệm môi trường làm việc của các bạn sinh viên, ngoài ra cũng giúp các bạn hiểu rõ hơn về con đường của VietED vì “Một xã hội Việt Nam không còn người nghèo”.

Related posts

Leave a Comment