Tài chính Vi mô

Microcredit for Mothers Foundation (MFM) đến thăm khách hàng tại chi nhánh Ba Vì

Ngày 12/11/2018, đoàn cán bộ đến từ tổ chức MFM từ Hà Lan về thăm các khách hàng để khảo sát tình hình thực hiện nguồn vốn tài trợ của MFM hỗ trợ phụ nữ nghèo thông qua Quỹ VietED tại huyện Ba Vì. Trong chuyến thăm này, các cán bộ MFM đã phỏng vấn ba khách hàng là những phụ nữ tham gia vay vốn tài chính vi mô để nắm bắt thông tin về tình hình sử dụng vốn trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp của họ.

Quỹ VietED, đồng hành cùng đối tác MFM, mong muốn tìm hiểu tác động mà các dịch vụ của chúng tôi mang lại góp phần nâng cao đời sống cho những người phụ nữ tại địa phương. Chúng tôi luôn mong muốn thu thập các thông tin nhằm điều chỉnh, cải thiện và nhân rộng mô hình và phương thức cho vay đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng.

Tổ chức MFM là một quỹ tài trợ đến từ Hà Lan mong muốn tìm hiểu nhu cầu về tiếp cận tài chính của các khách hàng đặc biệt là phụ nữ về tín dụng, tiết kiệm và đầu tư. Quỹ MFM hỗ trợ phụ nữ tại châu Á xây dựng hoạt động sản xuất, kinh doanh thông qua các khoản tín dụng vi mô, các sản phẩm tiết kiệm, hoạt động đào tạo nghề và tập huấn kỹ năng kinh doanh với mục đích tăng quyền kinh tế cho phụ nữ.

Chuyến thăm của đoàn tại Ba Vì là cách tuyệt vời giúp chúng tôi có thể thấy được tầm nhìn của VietED và MFM được triển khai thông qua các hoạt động tại địa bàn như thế nào, và cũng là cách để chúng tôi tìm hiểu cách thức để tiếp tục tăng cường tác động xã hội, giúp phụ nữ nâng cao vị thế kinh tế và xã hội trong cộng đồng.

Related posts

Leave a Comment